Struer KommuneStruer Lydens by
Priser og tilskud dagtilbud

Når dit barn starter i en børnehave, vuggestue eller dagpleje, vil du automatisk få en månedlig opkrævning (juli måned er betalingsfri). Betalingen er forudbetalt.

 • Dagpleje, 48 timer - kr. 2.595 pr. måned
   
 • Vuggestue, 32 timer - kr. 2.222 pr. måned
 • Vuggestue, heldag - kr. 2.962 pr. måned
 • Børnehave, formiddag - kr. 763 pr. måned (kun Vestbyen Dagtilbud og Thyholm Dagtilbud)
 • Børnehave, heldag - kr. 1.526 pr. måned. 

Hertil kommer betaling for obligatorisk frokostordningen. Frokostordningen koster 450 kr. pr. barn pr. måned (juli måned er betalingsfri).

Frokostordning

Følgende daginstitutioner har valgt den kommunale frokostordning:

 • Bremdal Dagtilbud
 • Humlum Dagtilbud
 • Langhøj Dagtilbud
 • Thyholm Dagtilbud
 • Østbyen Dagtilbud

Fripladsstilskud

Man kan få økonomisk friplads til sit barn, hvis husstandens årsindkomst ikke overstiger 528.199 kr. (2017). Økonomisk friplads vil sige, at man enten kan få betalt hele udgiften til institutionspladsen eller en del af udgiften.

Er der mere end ét barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første.

Man skal selv søge om økonomisk friplads via Digital Pladsanvisning.

Søskenderabat

Forældre, der har flere børn i dagtilbud og SFO, har mulighed for at få søskendetilskud.

Søskendebegrebet omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet.

Børn af ikke samlevende forældre med fælles forældremyndighed, som bor lige meget hos begge forældre, medtælles som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregisteret.

Du kan få flere oplysninger om søskenderabat hos Infocenter Struer.

 

Priser og tilskud SFO

Når dit barn starter i en SFO, Førskolegruppe eller Klub, vil du automatisk få en månedlig opkrævning (juli måned er betalingsfri). Betalingen er forudbetalt.

 • SFO, morgen: 562 kr.
 • SFO, heldags: 1.766 kr.
 • SFO, eftermiddag: 1.527 kr.
 • Førskolegruppe: 1.766 kr.
 • Klub: 1.119 kr.

 

 
 

Infocenter Struer

Borgerservice

Smedegade 7
7600 Struer
Tlf: 96 84 84 84
borgerservice@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk