Struer KommuneStruer Lydens by
Al gruppe
Øget læring og trivsel i Struer Kommunes skoler og dagtilbud

Lærere og pædagoger i Struer Kommune arbejder for andet år med aktionslæring

Hvordan lærer børn bedst i skole og dagtilbud- og hvordan kan vi øge læring og trivsel til gavn for alle børn i Struer Kommune? Det er de to væsentlige spørgsmål, som lærere og pædagoger for tiden stiller sig selv og hinanden under en kursusrække i aktionslæring.

Kursusrækken skal få lærere og pædagoger til at reflektere over deres egen praksis med det formål at udvikle og kvalificere deres undervisning til gavn for børnene.

- Når lærere og pædagoger arbejder i aktionslæringsgrupper, så vil Struer Kommunes børn og unge efterfølgende møde voksne, der forholder sig nysgerrigt og undersøgende til børnenes hverdag. Samtidig har de voksne øje for børnenes trivsel, læring og inklusion, siger lektor og kandidat i pædagogisk sociologi Lotte Junker Harbo, der er en af to undervisere fra VIA University College på kursusrækken.

Der blev i skoleåret 2014/15 gennemført en kursusrække for skolernes og dagtilbuds egne midler. Med midler fra A. P. Møller og Hustru, Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal samt midler bevilget af Struer Byråd blev det muligt at gennemføre endnu en kursusrække i skoleåret 2015/16.

Lærernes fællestillidsrespræsentant er tilfreds med forløbet, der har vist sig at være meget brugbart i det daglige arbejde.

- Værktøjet giver mig muligheder for at reflektere over mit arbejde og sammen med mine kollegaer finde nye løsninger, der kan hjælpe børnene. Der er ingen tvivl om, at aktionslæringen kvalificerer mit pædagogiske arbejde, fortæller Helle Døj.

Kursusrækken har også skabt begejstring hos blandt andre Helle Andersen, der er pædagog i Baunegården:

 - Aktionslæringen er med til at udvikle vores praksis, så vi kan justere og ændre på de ting, der ikke fungerer godt nok. Det kommer både det enkelte barn, børnenes generelle trivsel og vores børnemiljø til gode, mener Helle Andersen.

Struer Kommune har for nyligt ansat to pædagogiske udviklingskonsulenter, der i et tæt samarbejde vil understøtte aktionslæring som et fælles grundlag til at øge læring og trivsel i både skole og dagtilbud i kommunen i de kommende år. Målet er at gøre det tværfaglige samarbejde i skole og dagtilbud så godt som muligt.

Kontakt

Casper Sand
Pæd. udviklingskonsulent - skole
T: 2248 1570

E: caspers@struer.dk

 

Laila Lundtofte
Pæd. udviklingskonsulent - dagtilbud
T: 9684 8217

E: lal@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00