Struer KommuneStruer Lydens by
Priser og tilskud dagtilbud

Her kan du se hvad det koster at få passet dit barn i Struer Kommunes dagtilbud og SFO og hvad den kommunale frokostordning koster, samt læse om særlige ordninger, f.eks. dine muligheder for at søge om friplads og børnepasning uden for normal åbningstid. 

Månedlige takster i dagtilbud gældende fra 1. januar 2019:

 • Dagpleje, 48 timer pr. uge – 2.626 kr. 
 • Dagpleje, op til 30 timer pr. uge (nyt tilbud til forældre på barsels-/forældreorlov) – 1.729 kr.
 • Kombinationsplads (nyt tilbud til forældre med skæve arbejdstider) tilskud pr. time – 26 kr.
 • Vuggestue, heldagspasning – 3.302 kr.
 • Vuggestue, op til 32 timer pr. uge – 2.470 kr.
 • Vuggestue, op til 30 timer pr. uge (tilbud til forældre på barsels-/forældreorlov) – 2.313 kr.
 • Kombinationsplads (nyt tilbud til forældre med skæve arbejdstider), tilskud pr. time – 31 kr.
 • Børnehave, heldagspasning – 1.695 kr.
 • Børnehave, formiddagspasning (kun en mulighed i dagtilbuddene Thyholm og Vestbyen) – 848 kr.
 • Børnehave, 30 timer pr. uge (tilbud til forældre på barsels-/forældreorlov) – 1.201 kr.
 • Kombinationsplads (nyt tilbud til forældre med skæve arbejdstider), tilskud pr. time – 16 kr.

Deltidstilbud og kombinationsplads

Dagtilbudsreformen fra 2018 betyder, at Struer Kommune kan tilbyde to nye typer pasning, nemlig deltidstilbud og kombinationstilbud. Deltidstilbuddet er for dig, der er på forældre- eller barselsorlov, og har pasningsbehov til ældre søskende, og kombinationspladsen er et tilbud om børnepasning udenfor normal åbningstid grundet arbejde. 
Forældre på barsels- eller forældreorlov har ret til et deltidstilbud på 30 timer ugentligt i dagpleje, vuggestue og børnehave til ældre søskende i alderen 26 uger til 6 år. Tilbuddet gælder kun under afholdelse af barsels- eller forældreorlov. Forældre kan dog midlertidigt afbryde orlov uden at miste retten til deltidsplads, hvis blot afbrydelsen er under 5 ugers varighed.
Kombinationsplads er for enlige forældre og forældrepar med dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for det kommunale dagtilbuds åbningstid. Her kan du opnå ét timebaseret tilskud til aflønning af privat pasning. Et kombinationstilbud kan ikke samlet overstige, hvad der svarer til en kommunal dagtilbudsplads, og den fleksible pasning skal være på minimum 10 timer ugentligt. Opgørelsen af omfanget beregnes over en periode på 4 uger.

Månedlige takster i SFO gældende fra 1. januar 2019

Morgen – 570 kr.
Heldags – 1.788 kr.
Eftermiddag – 1547 kr.
Førskolegruppe – 1.788 kr.
Klub – 1.134 kr.

Frokostordning

Struer Kommune tilbyder en kommunal frokostordning, som koster 460 kr. pr. barn i børnehaver men er gratis for vuggestuebørnene. 
Dagtilbuddene, som er med i ordningen, er Langhøj, Bremdal, Thyholm, Humlum, Østbyen og Hjerm (0-2 årige). 

Betaling

Du får automatisk en månedlig opkrævning, når dit barn starter i en børnehave, vuggestue eller dagpleje. Betalingen er forudbetalt og eftersom juli er betalingsfri, betaler du kun for 11 måneder om året. Det gælder også evt. frokostordning. 

Fripladstilskud

Friplads er en ordning, hvor du kan få tilskud til dine udgifter til institutionsplads – eller få dækket udgifterne helt.

Du kan søge om økonomisk friplads til dit barn, hvis husstandens årsindkomst ikke overstiger 551.700 kr. (2019) (539.800 kr. i 2018). Er der mere end ét barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første. Hvis du er enlig forsøger, er din indtægtsgrænse 62.139 kr. højere. 

Du skal selv søge om økonomisk friplads via Digital Pladsanvisning

Du kan se hvor meget du skal betale i forhold til din indtægt på Socialministeriets skala her: Læs mere om friplads her
 

Takster for 2018

Dagtilbud pr. måned

 • Dagpleje, 48 timer - 2.560 kr. 
 • Vuggestue, 32 timer - 2.411 kr. 
 • Vuggestue, heldagspasning - 3.214 kr. 
 • Børnehave, formiddag (kun et tilbud i Vestbyen og Thyholm dagtilbud) - 827 kr. 
 • Børnehave, heldagspasning - 1.653 kr. 

Hertil kommer betaling for obligatorisk frokostordning i de dagtilbud, som er med i ordningen. Frokostordningen koster 450 kr. pr. barn pr. måned (juli måned er betalingsfri).

SFO

Når dit barn starter i en SFO, Førskolegruppe eller Klub, vil du automatisk få en månedlig opkrævning. Betalingen er forudbetalt og eftersom juli er betalingsfri, betaler du kun for 11 måneder. 

 • SFO, morgen: 527 kr.
 • SFO, hel dag: 1.656 kr.
 • SFO, eftermiddag: 1.432 kr.
 • Førskolegruppe: 1.656 kr.
 • Klub: 1.050 kr.

Her kan du henvende dig

Signe Valentin Bak

Pædagogisk udviklingskonsulent
Skole og Dagtilbud

Tlf: 9684 8217

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00