Struer KommuneStruer Lydens by
Ind- og udmeldelse i dagtilbud og SFO

Her kan du se retningslinjer for ind- og udmeldelse af børn i dagtilbud og SFO.

Bemærk at forligspartierne den 21. oktober 2015 har besluttet at kommende skolebørn først flyttes i forskoleordning den 1. marts.

Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den 1. i en måned via Digital Pladsanvisning.

Gælder altid i forbindelse med fraflytning fra kommunen og i forbindelse med valg af privat pasning.

 

Infocenter Struer

Borgerservice

Smedegade 7
7600 Struer
Tlf: 96 84 84 84
borgerservice@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk