Struer KommuneStruer Lydens by
Høring: ny ledelsesstruktur for skole og dagtilbud

Børne- og uddannelsesudvalget har på deres møde den 15. august 2016 sendt 2 forslag til ny ledelsesstruktur for skole og dagtilbud i høring.

Høringsparter er skolebestyrelser for folkeskoler og den kommunale ungdomsskole, forældrebestyrelser i dagtilbud, de faglige organisationer og CenterMED for skole og dagtilbud.

Høringen slutter den 19. september 2016 kl. 12.

Høringsmateriale:
- Høingsbrev
- Organisationsdiagram per august 2016
- Referat fra børne- og uddannelsesudvalgets møde den 15. august 2016 pkt. 71

 

Dagtilbud og skole

Struer Kommunes dagtilbud og skoler er opdelt i 7 distrikter:

  • Bremdal
  • Hjerm
  • Humlum
  • Langhøj
  • Thyholm
  • Vestbyen
  • Østbyen

Dagtilbuddene omfatter dagpleje, vuggestue og børnehave.

I hvert distrikt er der et tæt samarbejde med den tilhørende folkeskole.

Der pågår i øjeblikket en omfattende om- og nybygning af samtlige dagtilbud i Struer Kommune. Der er således tale om et topmoderne servicetilbud til børnefamilierne i Struer.

Visionen for arbejdet i dagtilbuddene er at vi ønsker at skabe hele mennesker som kan navigere i livet og samfundet.

Styrelsesvedtægt - dagtilbud

Styrelsesvedtægt - dagtilbud

Styrelsesvedtægt - skolevæsen

Styrelsesvedtægt - skolevæsen

Bemærk: er under redigering

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk