Struer KommuneStruer Lydens by
Nedrivning

Planlægger du at nedrive et byggeri, så skal du være opmærksom på, at det kan kræve en anmeldelse af nedrivningen inden denne påbegyndes.

Nedrivning af byggerier som ikke kræver en anmeldelse

 • Garage, carporte, udhuse og overdækninger på under 50 m²

Disse former for byggerier kræver blot, at du indberetter nedrivningen til Bygnings- og Boligregistret (BBR) og dette gøres via Byg og Miljø. Her vælger du vælger du følgende aktivitet: Nedrivning af byggeri, der kan opføres uden tilladelse og anmeldelse.

Nedrivning af byggerier som kræver en anmeldelse

 • Enfamiliehuse og sommerhuse 
 • Garage, carporte, udhuse og overdækninger på over 50 m²
 • Annekser (fritliggende beboelsesrum) 
 • Avls- og driftsbygninger 
 • Industri- og lagerbygninger 

Er der et krav om anmeldelse af byggeriet, så skal denne indsendes via ansøgningsportalen Byg og Miljø.

 • Tast først din adresse ind 
 • Herefter skal du vælge, hvilken type nedrivning det drejer sig om 
 • Nu vil det blive synliggjort, hvilke materialer din byggeansøgning skal indeholde

Din ansøgning skal bl.a. indeholde:

 • Projektbeskrivelse, som beskriver hvilket arbejde, der er planlagt 
 • Situationsplan, hvor det tydeligt fremgår, hvilket byggeri du ønsker nedrevet 
 • Hvis byggeriet er noteret som bevaringsværdigt, skal der ansøge om dispensation 
 • Hvis byggeriet opført imellem 1950 – 77 skal der gennemføres en screening af bygningen for at vurdere, om der er anvendt PCB-holdigt materiale. Resultatet af denne screening skal anmeldes til Struer Kommune og på Nomis hjemmeside www.nomi4s.dk under bygningsaffald 

Ansøger en anden på dine vegne, så er det nødvendigt med en fuldmagt. Enten signeret digitalt via Byg og Miljø eller som et underskrevet vedhæftet bilag 

Sagsbehandlingstid: 14 dage, såfremt din byggeansøgning indeholder det nødvendige materiale.

Museumsloven

Ifølge museumslovens § 27 må nedrivningsarbejdet ikke påbegyndes inden 14 dage fra tilladelsesdatoen idet Struer Museum skal have mulighed for registrering (fotografering) af bygningen inden nedrivning.

Håndtering af affaldsmaterialer

Der vil i godkendelsen af nedrivningen stilles krav om, at følge Arbejdsministeriets bekendtgørelser vedr. udførelse af nedrivning samt håndtering af asbestmaterialer samt Struer kommunes regulativ for håndtering af affaldsmaterialer i forbindelse med nedrivning af bygninger.

Fredede og bevaringsværdige bygninger

Nedrivning af fredede bygninger kræver tilladelse efter fredningslovens § 11. Fredede og bevaringsværdige bygninger i Struer kommune er registreret på www.kulturarv.dk.

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Byggekontoret

Østergade 13
7600 Struer

Telefon:
9684 8448

E-mail:
byggesagsbehandler@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00