Struer KommuneStruer Lydens by
Garage, carport og udhus

Forhåndsdialog

Inden du påbegynder din byggeansøgning, har du mulighed for en forhåndsdialog med en af byggesagsbehandlerne fra Byggekontoret. Denne dialog kan være med til, at give dig et overblik over den regeljungle du står overfor, det ansøgningsmateriale der forventes, samt give dig en afklaring på, hvad der kan lade sig gøre. Læs mere om forhåndsdialog her.

Ansøg via Byg & Miljø

Ønsker du at opføre, tilbygge eller ombygge garage, carport eller udhus, så skal du anmelde eller ansøge om tilladelse på ansøgningsportalen Byg og Miljø

 • Tast først din adresse ind
 • Herefter kan du vælge, hvilket byggeri du ønsker at opføre – om det er et nybyggeri, en tilbygning til eksisterende eller en ombygning af eksisterende forhold
 • Derefter skal du tage stilling til, hvor mange kvadratmetre der bygges. Dette vil være afgørende for, om der er tale om en anmeldelse eller ansøg om tilladelse
 • Nu vil det blive synliggjort, hvilke materialer din byggeansøgning skal indeholde.

Garage, carport, udhus og overdækning på under 20/35 m² 

 • Er det samlede areal af alle dine småbyggerier(garage, carport og udhus) under 20 m² i tilknytning til et dobbelthus og under 35 m² i tilknytning til et fritliggende enfamiliehus, så er der ikke behov for at anmelde eller ansøge om tilladelse. Dog skal du indberette byggeriet til Bygnings- og boligregistret (BBR), da det er dit ansvar, at denne er opdateret 
 • Udover de ovenfor nævnte kvadratmetre, kan du opføre to fritstående udhuse på under 10 m², uden at anmelde eller ansøge om tilladelse. Dog skal du indberette byggeriet til Bygnings- og boligregistret (BBR), da det er dit ansvar, at denne er opdateret 

Selvom de overstående byggerier ikke skal sagsbehandles af myndigheden, så er det stadig dit ansvar, at byggeriet overholder relevant lovgivning. 

Selvom de overstående byggerier ikke skal sagsbehandles af myndigheden, så er det stadig dit ansvar, at byggeriet overholder relevant lovgivning. 

Garage, carport, udhus og overdækning på under 50 m²

 • Er nybyggeriet, om- eller tilbygningen samlet over 20 m² i tilknytningen til et dobbelt hus eller 35 m² i tilknytning til et fritliggende enfamiliehus, men overstiger ikke 50 m², så er der tale om en anmeldelsessag, som du skal anmelde via Byg og Miljø. 


Sagsbehandlingstid: 14 dage, såfremt din byggeansøgning indeholder det nødvendige materiale.

Garage, carport, udhus og overdækning på over 50 m²

 • Er det samlede areal af byggeriet over 50 m² kræver det en byggetilladelse 

Sagsbehandlingstid/servicemål: 5 - 8 uger, såfremt din byggeansøgning indeholder det nødvendige materiale.

Din byggeansøgning skal bl.a. indeholde

 • en projektbeskrivelse, som beskriver hvilket arbejde, der er planlagt
 • en målsat situationsplan, hvor du angiver bygningens placering på grunden i forhold til skel
 • en målsat plantegning, hvor udvendige mål fremgår og rummenes anvendelse er angivet 
 • facadetegninger, hvor bygningshøjden og taghældningen fremgår 
 • en målsat snittegning, hvis der bygges i 1½ etage eller mere 
 • materialebeskrivelse
 • hvis dit byggeri ikke overholder relevant lovgivning, skal der ansøge om dispensation 
 • ansøger en anden på dine vegne, så er det nødvendigt med en fuldmagt. Enten signeret digitalt via Byg og Miljø eller som et underskrevet vedhæftet bilag

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Byggekontoret

Østergade 13
7600 Struer

Telefon:
9684 8448

E-mail:
byggesagsbehandler@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00