Struer KommuneStruer Lydens by
Strandbjerggårdparken - Bremdal
Strandbjerggårdparken - Bremdal

Strandbjerggårdparken ligger i den nordlige udkant af Bremdal. Afstanden til Struer bymidte er ca. 3 km.

Udstykningen er dannet med udgangspunkt i et vinderprojekt fra en arkitektkonkurrence. Strandbjerggårdparken omfattet 5 boliggrupper, der hver er organiseret omkring et fælles grønt adgangsareal. Den traditionelle villavej er erstattet af et grønt gårdrum defineret ved hver sin karakteristiske beplantning.

Køb af grund

Her kan du henvende dig

Mads Houe
96848232

Birgitte Haarhøj Berg 
96848213

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk