Struer KommuneStruer Lydens by
Brattingbjerg - Linde

Udstykningen ligger højt i landskabet med vidtstrakt udsyn mod skove og åben land. Klosterheden ligger kun tre kilometer herfra. Klosterheden er med et sammenhængende plantage- og hedeareal på ca. 6.700 ha et af de største skovområder i Danmark. Mod nord er landskabet præget af de mange gravhøje, der indgår i den lange række at gravhøje som benævnes "oldtidsvejen".

Køb af grund

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk