Struer KommuneStruer Lydens by
Kommende udstykninger

Gartnerlunden - nyt attraktivt boligområde i Bremdal 

Byggemodning af arealet vest for Fjordvejen i Bremdal er igang og forventes at kunne afsluttes medio 2014. Fra store dele af området er der vid udsigt mod Kilen og Struer Bugt.

Planlægningen og byggemodningen af området tager udgangspunkt i, at skabe et boligområde, der adskiller sig fra de eksisterende boligområder i Bremdal og Struer.

Bebyggelsen i området skal etableres i to etager og med fladt tag eller tag med ensidig taghældning. Området skal fremstå som et grønt parklignende område, der visuelt fremstår som en integreret del af den omkringliggende natur. Der må f.eks ikke etableres hække mellem de enkelte grunde og nogle af områdets store træer bliver bevaret under byggemodningen.

Bagerst i lokalplanen fremgår de bindende bestemmelser for byggeri indenfor området og for anlæggelse af det grønne parklignende område.

Køb af grund

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk