Struer KommuneStruer Lydens by
Øtoften - Asp

Arealerne ligger i den nordlige udkant af Asp.

Salgsprisen er 41 kr./m2 ekskl. moms og tilslutningsafgifter til el, vand, varme og kloak.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk