Struer KommuneStruer Lydens by
Gimsinglundvej og Degnemarken - Struer

Arealerne ligger i den sydlige udkant af Struer og grænser op mod Holstebrovej.

Salgspris

Salgsprisen er 75 kr./m2 og 37,50 kr./m2 for arealer som ikke kan bebygges, men giver byggeret.

Priserne er ekskl. moms og tilslutningsafgifter til el, vand og varme. Tilslutningsbidrag til kloak opkræves iht. Betalingsvedtægt for Struer Kommunes kloakforsyning.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk