Struer KommuneStruer Lydens by
Fabriksvej - Hvidbjerg

Arealerne ligger i den nordlige udkant af Hvidbjerg. Salgsprisen er 84 kr./m2

Priserne er ekskl. moms og tilslutningsafgifter til el, vand og varme. Tilslutningsbidrag til kloak opkræves iht. Betalingsvedtægt for Struer Kommunes kloakforsyning.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk