Struer KommuneStruer Lydens by
Byfornyelse

Byfornyelse og bygningsbevaring

Byfornyelsen startede som en boligsocial foranstaltning, hvis primære formål var at forbedre nedslidte og utidssvarende boliger. Efterhånden har byfornyelsen fået et bredere sigte og bruges nu i høj grad som et redskab til at forbedre byens kvaliteter, hvad enten det drejer sig om den enkelte bolig, friarealer eller pladser og stræder.

Bygningsfornyelse

Bygningsfornyelse er en støtteordning for boliger opført før 1950, som er væsentligt nedslidte. Formålet er at værne om den historiske bygningsmasse, ved at yde støtte til istandsættelse af ældre huse på en måde, der enten sikrer eller øger husets bevaringsværdi. Støtteformen afhænger af, om der er tale om private udlejningsboliger eller om ejer- og andelsboliger.

Bygningsfornyelse - private udlejningsboliger
Støtteordning for boliger med installationsmangler eller som er opført før 1950 og er væsentligt nedslidt. Støtten gives til vedligeholdelse og forbedring af bygningen samt til udbedring af kondemnable forhold.

Støtten gives som et kontant tilskud i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder, mens støtte til forbedringsudgifter gives som en indfasningsstøtte (tilskud til nedsættelse af huslejen over en periode).

Støtte gives på baggrund af konkrete ansøgninger.

Bygningsfornyelse - ejer- og andelsboliger
Støtteordning for boliger med installationsmangler eller som er opført før 1950 og er væsentligt nedslidt. Støtten gives til ydre bygningsændringer (klimaskærmen) samt til udbedring af kondemnable forhold.

Støtten gives som et kontant tilskud, der for bevaringsværdige bygninger maks. må udgøre 1/3 af udgifterne til renovering og for andre boliger maks. må udgøre ¼ af udgifterne.

Støtteordningen administreres at Bygningsforbedringsudvalget.

Ansøgningsskema til Bygningsforbedringsudvalget

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00