Struer KommuneStruer Lydens by
Beboerklagenævn

Det er Beboerklagenævnets opgave at træffe afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i almene boliger i henhold til Lov om leje af almene boliger men kun på de områder, hvor Beboerklagenævnet er tillagt kompetence.
Beboerklagenævnet kan bl.a. træffe afgørelse i sager om varsling af lejeforhøjelser, mangler ved indflytning, vedligeholdelse og istandsættelse.

Struer Kommune har i samarbejde med Holstebro Kommune et fælles-kommunalt beboerklagenævn.

Yderligere oplysninger

Beboerklagenævnet
Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Tlf. 96 11 75 06
Fax. 96 11 70 02.
E-mail: borgmesterkontoret@holstebro.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk