Struer KommuneStruer Lydens by
Rotter

Struer Kommune har i juni 2016 vedtaget en ny rottehandlingsplan 2016-2018.
Du kan se planen her.

Det er din pligt at anmelde rotter eller tegn på rotter til os, ligesom du har pligt til at sikre og renholde din ejendom. Det er vigtigt, at du ikke har affald og skrammel liggende. Det kan trække rotter til.

Derefter vil du få besøg af en rottebekæmper efter nærmere aftale pr. telefon. Du bør tilstræbe at være hjemme når rottebekæmperen kommer. Rottebekæmperen har derved også mulighed for at give råd og vejledning om hvordan fremtidige rotteproblemer undgås.

Koster en anmeldelse noget!

En anmeldelse vedrørende rotter koster ikke borgerne direkte noget, da det er betalt via ejendomsskatten. Alle fejl og mangler der eventuelt skulle findes under tilsyn, står dog for ejers egen regning at få udbedret, hvis der ikke forefindes en forsikring der dækker.

Anmeldelse af rotter udenfor Kommunens åbningstid

Ved anmeldelse af rotter udenfor kommunens åbningstid kan grundejer eller lejer i tilfælde af forekomst af rotter indendørs i beboelser og på fødevarer virksomheder indgå en aftale med en autoriseret person om bekæmpelse. Ved indgåelse af en aftale skal aftaleskema (Klik her for at hente aftaleskema) underskrives af både den autoriserede person og grundejer eller lejer. Den autoriserede person skal straks fremsende en genpart af aftaleskemaet til kommunen, mail: teknisk@struer.dk eller indsendes til Struer Kommune, Østergade 13, 7600 Struer.
Grundejer eller lejer kan efterfølgende vælge at kommunen foretager den videre bekæmpelse på adressen.

Koster en anmeldelse noget udenfor kommunens åbningstid!

De udgifter, der er forbundet med bekæmpelse af rotter udenfor kommunens åbningstid er på borgerens egen regning.


Her kan du få råd og vejledning hvis du har fået rotter:

Hjælp vi har fået rotter

Sådan undgår du rotter - 10 staldtips

Kloakrotte

OBS - Forebyggende rottebekæmpelse

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Rotters smitterisiko

 

Information om rotter 

 

Sådan forebygger du rotteangreb

http://rotteangreb.dk/

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk