Struer KommuneStruer Lydens by
Støttecentret Gimsinghoved

Støttecenteret henvender sig til unge sent udviklede/udviklingshæmmede kendetegnet ved høj grad af selvhjulpenhed i almindelige daglige funktioner.

Støttecenteret er beliggende to km fra centrum i et alment boligbyggeri. Støttecenteret finansieres af Struer Kommune. De unge bor i omkringliggende boliger og benytter Støttecenteret som samlingssted. Her knyttes der sociale kontakter med ligestillede. Tilbuddet kan rumme op til otte brugere.

Der ydes socialpædagogisk bistand i henhold til Servicelovens § 85. Støtten vurderes med udgangspunkt i den enkeltes funktionsnedsættelse og individuelle behov.

Her kan du henvende dig

Handicap, Social og Psykiatri

9684 8333

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk